Şabanözü Belediye Başkanlığı


Şabanözü  Belediye Başkanı Sn: Mustafa KARAKAYA

1948 yılında Gürpınar (Ereğez) köyünde doğdu. İlkokulu Gürpınar'da, Ortaokulu Şabanözü'de, Liseyi Çankırı Endüstri Meslek Lisesinde okudu.

Öğrenim hayatının hemen ardından kısa süre Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğünde çalıştı. 1968 - 1969 yıllarında Gürpınar'da vekil öğretmenlik yaparken vatani görevini yapmak üzere askere gitti.

Askerlik dönüşü Osmanlı Bankası Ankara Merkez Şubesinde işe başlayarak 3 yıl çalıştı. Daha sonra Akbank Kırıkkale Şubesinde işe başlayarak 8 yıl görev yaparak kendi isteğiyle görevinden ayrılarak Kırıkkale'de serbest ticaretle uğraşmaya başladı.

Çalışma hayatının yanı sıra sosyal, kültürel ve siyasi faaliyetlerde yer aldı. Kırıkkale Çankırılılar Kültür ve Dayanışma Derneğinin ikinci başkanlığını yaptı. Dernek bünyesinde oluşturulan Yaren Meclisinin 4 yıl süre ile Başağalığını yerine getirdi.

Aktif siyasi hayatına Kırıkkale MHP Teşkilatında başladı. 1989 yılında MHP'den Kırıkkale İl Genel Meclis Üyeliğine seçilerek bu görevi 5 yıl süreyle başarı ile yürüttü. 1997 yılında MHP Olağan Kongresine Kırıkkale Üst Kurul Delegesi olarak katıldı.

30 Aralık 1998 yılında üçlü Kararname ile Gürpınar'da Belediye Teşkilatının kurulmasına karar verilmesi sonucu 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde Belediye Başkanı olarak seçildi. Kurucu Belediye Başkanı olarak bu görevi 10 yıl süre ile 2009 yılına kadar başarı ile yürüttü. Üçüncü dönem seçimlerde aday olmadı.

01 Haziran 2014 tarihinde yapılan Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden Şabanözü Belediye Başkanı olarak seçildi.    

Başkan KARAKAYA evli ve 4 çocuk babasıdır.  


Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz, profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

Belediye başkanının görev ve yetkileri

Madde 38: Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır;

 1. Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
 2. Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
 3. Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
 4. Meclise ve encümene başkanlık etmek.
 5. Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
 6. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
 7. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
 8. Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
 9. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
 10. Belediye personelini atamak.
 11. Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
 12. Şartsız bağışları kabul etmek.
 13. Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
 14. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.
 15. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.


Madde 39: Belediye başkanına nüfusu;

 1. 10.000'e kadar olan beldelerde 60.000,
 2. 10.001'den 50.000'e kadar olan beldelerde 70.000,
 3. 50.001'den 100.000'e kadar olan beldelerde 90.000,
 4. 100.001'den 250.000'e kadar olan beldelerde 110.000,
 5. 250.001'den 500.000'e kadar olan beldelerde 130.000,
 6. 500.001'den 1.000.000'a kadar olan beldelerde 150.000,
 7. 1.000.001'den 2.000.000'a kadar olan beldelerde 190.000,
 8. 2.000.001'den fazla olan beldelerde 230.000,

Gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek ödenir. Belediye başkanının görevli, izinli ve hasta bulunduğu sürelerde ödeneği kesilmez. Belediye başkanlığı yapmış olanların, personel kanunlarına tabi bir kadroya atanmaları halinde belediye başkanlığında geçen süreleri memuriyette geçmiş sayılır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memurları ile bakmakla yükümlü bulundukları için uygulanan sosyal hak ve yardımlar, aynı esas ve usullere göre belediye başkanları ile bakmakla yükümlü bulundukları için de uygular.


Kaynak: 5272 sayılı Belediyeler Kanunu

 

Şabanözü Belediyesi İletişim Bilgileri  

Cumhuriyet Mah Çarşı İçi  Şabanözü / ÇANKIRI  

Santral: 0376 518 1007 - 1050

Fen İşleri : 0376 518 1137

Tahsilat : 0376 518 1879

Zabıta : 153

Mail: sabbeled@hotmail.com 

Web: www.sabanozu.bel.tr

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Üyelik Girişi
Kaymakamımız
Belediye Başkanımız
Sanal Basın Üyesidir
sanalbasin.com üyesidir

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar2.92742.9392
Euro3.26323.2763
Reklam
pijama takımları